OPŠTA PRAVILA

Ovaj dokument se smatra ugovorom između firme Serbian Adventure Factory (SAF u daljem tekstu) i svakog pojedinačnog učesnika bilo koje ture koju organizuje SAF. Zakazivanjem bilo koje naše ture i nalaženjem sa našim vodičima, smatraćemo da se učesnici ture slažu sa svim navedenim tačkama u ovom dokumentu.

Srpska Fabrika Avantura (SAF) će dati sve od sebe da pruži sve potrebne informacije i da tačne opise svake ture.

Pozivamo sve naše goste da sami pre ture provere vremeske uslove za vreme trajanja ture, kao i stanje na putevima i teren na kome se tura odvija.

Prilikom zakazivanja naših trekking biciklističkih tura, insistiramo na barem dva skajp sastanka sa učesnicima pre ture. Na prvom sastanku ćemo se upoznati i ukratko proći kroz turu i diskutovati o očekivanjima, mogućnostima i modifikacijama, dok je drugi sastanak namenjen za detalje ture, pripreme i procedure.

Dužnost je svakog učesnika naše ture da odluči da li je tura odgovarajuća za njega i da li je u dovoljno dobroj kondiciji za našu turu.

Svi učesnici ture se moraju pridržavati uputstava naših vodiča u svakom trenutku.

ODGOVORNOST

Firma SAF, njeni vlasnici i zaposleni neće snositi odgovornost za događaje izvan naše kontrole poput štrajkova, prirodnih nepogoda, ratova, terorizma, više sile, itd. SAF će dati sve od sebe da pokuša da predvidi mogući problem i na vreme upozori učesnike ture.

OSIGURANJE

Firma SAF i njeni zaposleni nisu odgovorni za štetu nastalu gubitkom stvari ili za povrede nastale usled ponašanja učesnika ture.

Svaki učesnik ture je odgovoran za njegovo vlasništvo, i SAF neće snositi odgovornost u slučaju krađe ili oštećenja privatnog vlasništva.

Svaki učesnik je odgovoran za njegovu bezbednost i učesnik se mora ponašati na taj način da izbegava rizično ponašanje i na vreme spreči moguće povrede. Učesnici tura moraju imati sopstveno osiguranje u slučaju zdravstvenih problema ili povreda. Firma SAF ne snosi odgovornost u slučaju zdravstvenih problema ili povrede za vreme ture.

ZAKON

U slučaju (saobraćajne) nesreće u kojoj je došlo do povrede učesnika ture, učesnik koji je izazvao nesreću će biti smatran odgovornim i dužan je da snosi sve troškove.

U slučaju da se učesnik ture ponaša u suprotnosti sa zakonima Republike Srbije, naš vodič ima prava da prekine turu i ukloni učesnika sa iste bez mogućnosti refundiranja troškova.

PROBLEMI UZROKOVANI SPOLJNIM SARADNICIMA

SAF neće biti odgovoran za potencionalne probleme (povrede, šteta, smrt, krađa, nesreća ili kašnjenje) nastale uticajem trećih lica. SAF će učiniti sve da prikupi sve informacije o partnerima i spoljnim saradnicima pre ture, ali s obzirom da je SAF samo posrednik, ne može biti odgovoran za probleme sa trećim licima.

PUTEVI

SAF zaposleni će ispitati sve rute pre početka ture, ali ne možemo imati instant znanje o mogućim opasnostima na putu koje su se desile u međuvremenu. SAF će dati sve od sebe da obavesti učesnika ture o svim potencionalnim problemima, ali neće biti odgovoran za lokalne problem ili iznenadne promene vremena.

Učesnici na našim turama moraju se ponašati na taj način da ne ugrožavaju sebe i druge za vreme trajanja ture. Time što ste rezervisali turu i našli se sa našim vodičima, smatramo da prihvatate sve rizike na putevima, biciklističkim stazama i generalno putovanja u Srbiji, uključujući teren, rupe na putevima, saobraćaj, uslove na putu, itd.

Firma SAF i njeni zaposleni nisu odgovorni za stanje na putevima ili biciklističkim stazama u Srbiji, niti za ponašanje vozača i ostalih korisnika puteva.

FIZIČKA SPOSOBNOST

Svaki učesnik ture je dužan da sam utvrdi njegov nivo sposobnosti upravljanja biciklom, kao i fizičku kondiciju, i odluči da li je spreman da se pridruži turi.

Učesnici ture prihvataju sve rizike po njihovo zdravlje i fizičku spremu koji su povezani sa aktivnostima na turi. Rizici mogu biti teški vremenski uslovi, sama težina ture, fizički napon, itd.

Naše ture su mahom na javnim putevima (na kojima se odvija saobraćaj) i biciklističkim stazama. Svaki učesnik mora da odluči da li je njegova oprema, brzina, fizička sprema, i sposobnost upravljanja biciklom na dovoljnom nivou za datu turu.

Svi naši vodiči su iskusni biciklisti i imaju puno pravo da gosta isključe sa ture ako smatraju da nije bezbedno po gosta da nastavi učešće na turi iz bilo kog razloga (fizička spremnost, iskustvo, zloupotreba droga i alkohola, itd.)

BICIKLI

SAF se obavezuje da će bicikli koji će se koristiti na turi biti u odličnom stanju. Učesnik ture je dužan da proveri bicikl koji mu je dat i da se uveri da je bezbedan za korišćenje, i ukoliko pronađe neki problem sa biciklom to odmah prijavi našim vodičima. Ako učesnik odluči da krene na turu, smatraće se da prihvata svu odgovornost za moguće probleme sa opremom kao i problem koji mogu nastati normalnom upotrebom bicikla. Komponente bicikala su podložne iznenadnim otkazima i SAF neće snositi odgovornost za takve situacije.

BEZBEDNOST

Učesnici naših tura su dužni da nose zaštitne kacige iako to nije obavezno po zakonima Republike Srbije. SAF će obezbediti kacigu za svakog učesnika. Takođe, u uslovima smanjene vidljivosti obavezna je upotreba prednjeg i zadnjeg svetla na biciklu, kao i reflektivnog prsluka.

PRTLJAG I OPREMA

Svaki učesnik biciklističke ture je dužan da vodi računa o svom ručnom prtljagu i opremi, kao i da imaju sa sobom neophodne grickalice, hranu i vodu da bi sprečili potencionalna zadržavanja ostalih učesnika ture. Naši vodiči će obezbediti dovoljno pauza usput gde se mogu dopuniti zalihe.

ŽALBE

Svi naši vodiči će biti u stalnom kontaktu sa menadžmentom kompanije, tako da ako učesnik ture ima bilo kakvu primedbu na tok ture, dužan je da to odmah prijavi vodiču ili direktno kontaktira menadžment. Svaki učesnik ture će dobiti telefon sa srpskom sim karticom, tako da može odmah prijaviti bilo kakav problem, kako bismo ga rešili u najkraćem roku. Ako smatrate da je stvar ozbiljna, takođe možete podneti pismenu žalbu i poslati nam je poštom, ili nam napisati email.

Sve žalbe su validne ako su poslate u vremenskom roku od sedam dana od poslednjeg dana na turi, i u tom slučaju će na njih biti odgovoreno. Ako je žalba poslata nakon tog roka, nećemo je smatrati validnom, ali ćemo svakako probati da rešimo bilo kakav problem na svačije zadovoljstvo.

POVRAĆAJ NOVCA

Ako se učesnik ture ne pojavi na dogovorenom mestu i u dogovoreno vreme bez prethodne najave, SAF nije dužan da gostu vrati bilo kakav novac.

U slučaju grupe učesnika, ako se pojavi manji broj od najavljenog, SAF nije dužan da vrati razliku u novcu i naplatiće punu dogovorenu cenu.

Ovaj novac uključuje troškove ture, kao i ostale usluge i proizvode koji su unapred dogovoreni, kao što su hrana, smeštaj, prevoz, ulaznice i ostalo.

Bilo kakve promene što se tiče ture od strane učesnika (vreme, mesto, broj učesnika, itd) moraju biti najavljene najmanje 24 sata pre početka ture.

SAF ima pravo da otkaže turu u slučaju jako loših vremenskih uslova ili ostalih kataklizmičnih događaja. SAF će pažljivo razmotriti ozbiljnost tih događaja i adekvatno delovati na to.

U slučaju da je tura otkazana zbog vremenskih uslova, možete računati na potpuni povraćaj novca, ili odabrati drugi datum kada želite početi turu. SAF zadržava pravo da odluči da li su vremenski uslovi adekvatni ili ne. U slučaju da se tura odloži za neki drugi datum, SAF neće vršiti povraćaj novca. Učesnik ture može odabrati 100% povraćaj novca, ili 120% kredita za bilo koju drugu SAF turu.

Ukoliko SAF odluči da otkaže turu iz drugih razloga od gore pomenutih, klijent će dobiti pun povraćaj novca bilo kog iznosa koji je prethodno uplaćen za turu ili će mu biti ponuđena zamenska tura slične vrednosti kao originalna. Ako se klijent odluči za zamensku turu, odriče se prava na povraćaj novca na koji je prethodno imao prava.

Krajnji rok za zatraživanje povraćaja novca je 15 dana nakon povratka sa ture.

SAF će vršiti povraćaje novca na sledeći način, u zavisnosti od načina otkazivanja od strane gosta:

Sedam dana pre ture: 100% povraćaj novca

Između sedam dana i 24 sata pre ture: 50% povraćaj novca

Manje od 24 sata pre ture: nema povraćaja novca

SAF će uvek tražiti način da se tura dogodi nekog drugog datuma ili u drugo vreme, pre nego što se odluči za povraćaj novca.

DOKUMENTA

Svaki učesnik ture mora imati pasoš koji je validan najmanje 6 meseci nakon planiranog datuma povratka sa ture. Svaki  učesnik ture je odgovoran za validnost pasoša ili viza. Takođe, učesnik ture je dužan da proveri sva potrebna dokumenta za put na odgovarajućim kanalima zemlje iz koje dolazi. Učesnik ture bi trebalo da proveri i sajt Svetske Zdravstvene Organizacije i bude u toku sa mogućim problemima zemlje u koju dolazi. SAF ohrabruje sve učesnike naših tura da prikupe i istraže sve  moguće informacije pre dolaska u Srbiju i da samostalno ispitaju rute koje se koriste na našim turama.

USLUGE I TURE

Ceo sadržaj ovog dokumenta se odnosi na sve usluge koje pruža kompanija SAF (gradske ture, ekoture, i ostale usluge).

NADLEŽNOST

U slučaju bilo kakvog sudskog procesa između SAF i učesnika ture, nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu. SAF i učesnik ture se ovim dokumentom obavezuju da sve procese i tužbe vode na ovom sudu. SAF će dati sve od sebe da bilo kakav problem reši pre nego što dođe do ovoga.